Bericht van een bestuurslid - 23 Dec 2006
Terug!
Bericht van een bestuurslid
"Als directeur ICT van een grote hogeschool ervaar ik vrijwel dagelijks hoe belangrijk het is dat ICT'ers op alle niveaus goed zijn en worden opgeleid. Het leveren van goede dienstverlening, zowel wat betreft de infrastructuur (netwerk, opslag, PC, toepassingen) als de informatievoorziening, is een constante uitdaging. De techniek en het primaire proces, onderwijs, zijn constant in beweging. Onderwijs zonder ICT (ondersteuning) is niet meer denkbaar. Dat continue volgen met adequate dienstverlening vereist flexibiliteit en wendbaarheid van de ICT'er. Deze, adequaat opgeleide, ICT'ers moeten voortkomen uit een sterke beroepskolom ICT waar ook de afstemming tussen de diverse pijlers (vo, mbo, hbo, wo en bedrijfsopleiders) goed is verzorgd. 

Waar kan het gesprek over die afstemming beter worden gevoerd dan op NIOC 2007?
U bent uitgenodigd." 
Reacties kunnen naar Kees van Loon, penningmeester NIOC:
kees.van.loon@nioc.nl