Conceptprogramma NIOC2013 gereed

Het conceptprogramma voor NIOC2013 is samengesteld. Naast het wervingsproces voor keynotesprekers en andere gastpresentatoren zijn een groot aantal voorstellen voor bijdragen op NIOC2013 ontvangen. Die zijn gerangschikt op de beoogde doelgroepen en geplaatst in een conceptprogramma. Dat levert voor de diverse onderwijssectoren parallel-sessies tussen de plenaire en sub-plenaire keynotes van de genodigde sprekers.

De organisatie dankt alle inzenders voor de beschrijvingen van de bijdrage en de snelle reacties op vragen of verzoeken om aanvulling en finale controle van het voorstel in NIOC2013-format.

De 100 verzamelde bijdragen met totaal ruim 150 betrokken (mede)auteurs vullen gezamenlijk een breed geschakeerd conceptprogramma. De programma-commissies van de diverse sectoren beoordelen de bijdragebeschrijving en bepalen of de beoogde presentatie op NIOC2013 past. Het is mogelijk dat zij om een verhelderende aanvulling vragen of een suggestie doen voor aanpassing van het voorstel. In beide gevallen kan dan alsnog een accordering volgen.

Half februari worden de plaatsingsberichten naar de inzenders verzonden. De deelname is dan goedgekeurd en de organisatie-commissie kan een definitieve planning opstellen. Begin maart is het NIOC-programma voor de ingezonden bijdragen definitief, behoudens wijzigingen door onvoorziene omstandigheden.