Welkom op de NIOC kennisbank

Deze kennisbank biedt de mogelijkheid meer dan 30 jaar historie aan visie, ervaring, inzicht en kritische beschouwing rond het ict-onderwijs in Nederland na te slaan. Het betreft de bijdragen zoals die tijdens een van de congressen zijn gepresenteerd: minimaal een samenvatting en daarnaast beschikbare bijlagen zoals hand-outs, papers, proceedings, etc.
Bijna 1450 bijdragen van de congressen van 2020 (kon geen doorgang vinden door corona-crisis), 2018 (97), 2015 (100), 2013 (151), 2011 (87), 2009 (95), 2007 (97), 2004 (74), 2002 (71), 1999 (91), 1997 (96), 1994 (105), 1992 (182) en 1990 (200) zijn, voor zover het materiaal voorhanden was, opgenomen.
Mocht u fouten of omissies vinden, dan wel aanvullende gegevens of materiaal beschikbaar hebben, laat het weten aan de beheerder van de NIOC kennisbank
   R. Smedinga kennisbank@nioc.nl.

Actueel

NIOC 2020

Helaas gaat ook NIOC online niet door. Deze zou starten op maandag 26 oktober 2020 15.00 uur als alternatief na het niet doorgaan van NIOC 2020 op 31 maart en 1 april jl.
Het NIOC bestuur beraadt zich over een mogelijk vervolg.

NIOC 2018

Het laatst gehouden NIOC vond plaats op dinsdag 6 en woensdag 7 maart 2018 te Leeuwarden, in 2018 tevens de culturele hoofdstad van Europa. Thema van de conferentie was Beleef ICT Onderwijs.
Het materiaal dat is gebruikt bij de diverse presentaties en workshops is opgenomen in de NIOC kennisbank.

NIOC 2015 succesvol afgesloten

Het 12e Nationale Informatica Onderwijs Congres, NIOC 2015, vond plaats in Enschede op donderdag 23 en vrijdag 24 april 2015.
Het materiaal dat is gebruikt bij de diverse presentaties en workshops is opgenomen in de NIOC kennisbank.

NIOC 2015 in Enschede

Het NIOC-bestuur is er trots op dat Saxion bereid is gevonden om het 25-jarig bestaan van NIOC luister bij te zetten.
Als datum is gekozen voor donderdag 23 en vrijdag 24 april 2015. Kijk op http://www.nioc.nl/archief/2015 voor alle verdere informatie.

NIOC 2013

Het 11e Nationale Informatica Onderwijs Congres, NIOC 2013, vond plaats in Arnhem op donderdag 4 en vrijdag 5 april 2013.
Het was een bonte mix aan keynotes, postersessies, discussies, surprisesessies, entertainment en interessante ontmoetingen!
Kijk op http://www.nioc.nl/archief/2013 waar alle beschikbare presentatie en documenten zijn geplaatst in het programma-menu bij de betreffende presentatie/presentator. Ook (de verwijzingen naar) de diverse webcasts zijn daar te vinden.
Ook de NIOC2013-proceedings zijn daar te vinden. De afzonderlijke bijdragen zijn, incl. de bijbehorende handouts en papers, opgenomen in de NIOC kennisbank (http://www.nioc.nl/nioc-kennisbank).