Leerlijn Informatiekunde, de basis voor vervolgonderwijs Informatica

Auteur(s): 
M. Bollen, Scholengemeenschap Broklede, Breukelen
C.K.M. Crutzen, Open universiteit, Heerlen / Stichting Vrouwen en Informatica
Samenvatting: 

Voor het vak informatiekunde in de basisvorming zijn kerndoelen samengesteld. Deze kerndoelen geven alleen aan welk eind niveau leerlingen aan het eind van de basisvorming bereikt dienen te hebben. Noodzakelijk is de ontwikkeling van een begrippenkader voor dit vak waarmee deze kerndoelen bereikt kunnen worden. In deze sessie wordt hiertoe door middel van een presentatie en door samenspraak een aanzet gegeven.

Doelgroep: