INFORTISSIMO, de doorsnede van informatica en muziek

Auteur(s): 
J. Hausmans, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
P.A. Jansen, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
Samenvatting: 

De afgelopen drie schooljaren heeft het Landelijk Ondersteunings Instituut voor de Kunstzinnige Vorming (LOKV) in Utrecht samen met de SLO gewerkt in een project 'werken met de computer in de muziekles in het voortgezet onderwijs'. Samen met een viertal scholen voor voortgezet onderwijs is lesmateriaal ontwikkeld. Dit lesmateriaal verschijnt binnenkort in een ideeënboek met experimenteel lesmateriaal.
Als vervolg op dit project is een PRINT/SLO project gestart waarin concrete lesvoorbeelden ontwikkeld worden rondom 'informatiekunde in muziek'. In dit project wordt materiaal ontwikkeld, gedifferentieerd naar ATARI- en MS-DOS computers en, indien noodzakelijk naar verschillende schooltypen.

Doelgroep: