Kwaliteitsaspecten van de organisatie van de informatisering

Auteur(s): 
A.G. Hengeveld, BDO CampsObers, Den Haag
Samenvatting: 

Administratieve organisatie, informatieverzorging, bestuurlijke danwel management informatie zijn voorbeelden van vakgebieden die momenteel nogal in beweging zijn. Optimalisering ervan speelt in veel organisaties tegenwoordig, vaak vanwege verschillende redenen en rol.
Decentralisatie, delegatie van bevoegdheden, externe danwel markttechnische veranderingen, verzelfstandiging zijn redenen die in het verband kunnen worden genoemd. Opleidingen en deskundigheden blijken in de praktijk nogal eens onvoldoende een basis te zijn voor hetgeen op deze gebieden in de praktijk voor organisaties nodig blijkt te zijn.

Doelgroep: