School Informatie Service Centrum

Auteur(s): 
M.M. van der Laan, Technologie Centrum Limburg, Heerlen
Chr. Leenders, Hogeschool Katholieke Leergangen, Sittard
Marcel van Kan, Telematica International B.V., Nederweert
Peter Dieteren, Kennistransfer, Hogeschool Katholieke Leergangen, Sittard
Samenvatting: 

In 1991 is Technologie Centrum Limburg gestart met het project 'School Informatie Service Centrum' (SISC).
Doel van het project is het realiseren van een elektronische dienst (via een videotexsysteem) voor in eerste instantie het Algemeen Voortgezet Onderwijs/LBO en het basisonderwijs. Het SISC is een instrument dat ingezet kan worden in de alledaagse school- en onderwijspraktijk, en wel als een communicatie- en informatiesysteem.

Doelgroep: