Computerjournaal en SLO-lijn

Auteur(s): 
J.C. Lepeltak, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
H.A. Zeelenberg-Meuleman, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
Samenvatting: 

Computerjournaal is een multimediaal pakket voor het voortgezet onderwijs met de volgende doelstelling: door middel van kant-en-klaar lesmateriaal het gebruik van en reflectie op informatietechnologie in diverse leergebieden stimuleren. Leerlingen en docenten kunnen via SLO-Lijn een educatief bulletinboardsysteem communiceren, software downloaden en informatie verkrijgen over diverse onderwerpen.

Doelgroep: