Informatica en Nederlands in het voortgezet onderwijs: Lessen algoritmische taalbeschouwing (de Taalkist) en lezen voor de lijst (de Literaire Databaas)

Auteur(s): 
J.C. Lepeltak, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
Samenvatting: 

In het SLO/PRINT-project Informatica en Nederlands VOII wordt gewerkt aan de ontwikkeling van lesmateriaal (zowel programmatuur als gedrukt materiaal) voor het vak Nederlands in de bovenbouw van HAVO en VWO.
Elementen uit het SLO-leerplan informatica zijn geïntegreerd in het schoolvak Nederlands. In de presentatie zullen voorbeelden van het materiaal worden getoond. Vanuit de overheid is het beleid er sterk opgericht het vak informatica te integreren in de bestaande examenvakken. Dit beleid werd nogmaals onderlijnd in de profielnota tweede fase die in 1991 verscheen. Daarin wordt de vrijheid van pakketkeuze in het HAVO en VWO beperkt en worden vakprofielen ontwikkeld die sterk zijn gerelateerd aan vervolgstudies. Tevens werd een onderscheid gemaakt tussen een verplicht deel dat door alle leerlingen dient te worden gevolgd en een deel dat gerelateerd is aan het gekozen profiel. Er worden vier profielen onderscheiden:
1. natuur en techniek
2. natuur en gezondheidszorg
3. economie en maatschappij
4. cultuur en maatschappij.
Een vervolgnota zou begin 1992 verschijnen.

Doelgroep: