Onderzoek naar inzet van CASE-tools binnen het onderwijs aan de studierichting informatica en informatiekunde

Auteur(s): 
C.A. van Loon, Sector Informatica, Haagse Hogeschool, Den Haag
W.A. Smit, Sector Informatica, Haagse Hogeschool, Den Haag
Samenvatting: 

In deze presentatie wordt een schets gegeven van een onderzoek naar inzet van CASE-tools binnen het onderwijs aan de studierichting Informatica & Informatiekunde dat binnen de Haagse Hogeschool, sector Informatica wordt uitgevoerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de kaders van het onderwijsgebonden onderzoek binnen deze instelling.
Doel van het onderwijsgebonden onderzoek is erop gericht nieuwe ontwikkelingen in research en praktijk (zoals bijvoorbeeld rond CASE-tools) te volgen en eventuele resultaten te gebruiken voor inzet in het (reguliere) onderwijs.