Hoe kan automatisering een kritische succesfactor zijn of worden?

Auteur(s): 
J.L.M. Meesters, Afdeling AITE, Akzo NL bv, Arnhem
Samenvatting: 

Na afloop van deze minicursus:
- ontstaat bij de deelnemers awareness ten aanzien van de veranderende rol van de informatietechnologie en de bijbehorende managementverantwoordelijkheden
- kennen de deelnemers de instrumenten om sneller en gemakkelijker mogelijkheden die geboden worden door de inzet van informatie technologie te onderkennen en gebruiken
- kennen de deelnemers de werkwijze van Akzo in dit kader.