De vierjarige MBO opleiding Technische Informatica: balans van een multidisciplinaire beroepsopleiding

Auteur(s): 
C.A. van Nispen, Stuurgroep Technische Informatica van de VMTS, Zeeland College, Middelburg
Samenvatting: 

De vierjarige MBO-opleiding Technische Informatica startte op 1 augustus 1987 aan vier MBO-instituten en wel aan het Technisch College Ede - Ede (voorheen de Christelijke MTS Ede), het Crabeth College - Gouda (voorheen het MBO-college Gouda), het Zadkine College – Rotterdam (voorheen Christiaan Huygens MTS - Rotterdam) en het Zeeland College - Vlissingen/Middelburg (voorheen de Gemeentelijke MTS - Vlissingen).
Inmiddels hebben een zeventigtal leerlingen de scholen met een diploma verlaten en zitten circa zevenhonderd leerlingen in de opleidingsfase.

Doelgroep: