Invoering en gebruik van een informatiesystemen ten behoeve van onderwijsbeheer

Auteur(s): 
J. de Noord, STOAS, Sector Agrimedia, Ede
Samenvatting: 

Binnen het LBO en MBO zijn certificering en fusievorming belangrijke ontwikkelingen. Deze twee ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de organisatie en informatievoorziening ten behoeve van het onderwijsbeheer. In dit kader begeleidt STOAS Agrimedia de invoering van Schoolfact 5 op de Agrarische Opleidings Centra. Tijdens de presentatie wordt op drie aspecten met betrekking tot de invoering en exploitatie van Schoolfact 5 ingegaan.

Doelgroep: