Technische informatica in het LTO

Auteur(s): 
H.P. van Ommeren, Samenwerkingsverband SCHOTIL, Den Bosch
Samenvatting: 

De cursist maakt kennis met een les Technische Informatica zoals die in het LTO wordt gegeven door docenten die de nascholingscursus Docent TIBBLTO-Iokaal hebben gevolgd.
De cursist ervaart de didactische problemen van het lesgeven in een TIBBLTO-Iokaal en maakt kennis met het ontwikkelde lesmateriaal voor het vak technische informatica. De cursist krijgt een korte inleiding over uitbreidingsmogelijkheden van het lokaal.

Doelgroep: