A.O. als gebruiksinstrument in de informatica

Auteur(s): 
L. Pater, Penta Scope b.v., Den Haag
R.A.M. van der Zwet, Penta Scope b.v., Den Haag
Samenvatting: 

Administratieve Organisatie (AO) en informatieverzorging zijn onlosmakelijk verbonden begrippen. Toch wordt AO weinig in het informatieperspectief geplaatst en speelt in het informatica-onderwijs een ondergeschikte rol. Specialisten hebben het op een (geïsoleerd) voetstuk geplaatst. AO is echter primair een praktisch gebruiksinstrument voor allerlei disciplines. Integratie van AO en informatica wordt doorslaggevend.