Organisatiegericht ontwerp van datamodel en procesmodel

Auteur(s): 
F. Pen, Sector Economie, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Leeuwarden
A. Boonstra, Sector Economie, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Leeuwarden
Samenvatting: 

Deze minicursus heeft als doel de deelnemers kennis te laten maken met een nieuwe systeemontwikkelingsbenadering die meer gebaseerd is op de organisatorische werkelijkheid. Op basis van een organisatie(deel)beschrijving presenteren we het maken van een datamodel en een rechtstreeks daarvan afgeleid procesmodel.