Datacommunicatie en Netwerken

Auteur(s): 
R.W.A. Pleij, IMPACT Automatisering bv, Utrecht
M. Voerman, IMPACT Automatisering bv, Utrecht
Th.C.H. Knipping, IMPACT Automatisering bv, Utrecht
Samenvatting: 

Het doel van de postersessie is om deelnemers te laten zien hoe IMPACT cursussen op het gebied van Datacommunicatie en Netwerken ontwikkelt en verzorgt. Qua onderwerpen, lesstof, doelgroep en werkwijze hebben wij bepaalde gedachten die we graag onder de aandacht van de congresdeelnemers willen brengen.
De onderwijssector waarbinnen wij ons bevinden is die van de bedrijfsopleidingen.
De doelgroepen zijn mensen met een algemene automatiseringskennis die op het gebied van netwerkbeheer hun kennis willen bijspijkeren.