Een SDM voor - beginnende - case schrijvers

Auteur(s): 
G.W. van Putten, sectie Informatiekunde, Nijenrode, Universiteit voor Bedrijfskunde, Breukelen
Samenvatting: 

Het gebruik van cases in het informatiekunde onderwijs mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. Dit betekent dat ook de vraag naar bruikbare cases toeneemt en dit vormt juist de bottleneck. Veel docenten vinden de cases die er aangeboden worden vaak niet bruikbaar in hun situatie. Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn, zelf cases te gaan ontwikkelen.
Binnen de docentenwerkgroep van het NGI is een task force bezig met het onderwerp cases. Dit heeft geleid tot een aantal discussiedagen over dit onderwerp, een casebundel waarin een aantal niet gepubliceerde cases is opgenomen en theorievorming over dit onderwerp. In deze presentatie wordt een deel van de resultaten van de discussie en de literatuurstudie gepresenteerd in de vorm van een stappenplan om tot een case te komen.