Technologische innovatie in het bedrijfsleven in relatie tot technologische innovatie op scholen

Auteur(s): 
R.R.A. Rapmund, PRESTO, Bunnik / NaBoNT, Den Haag
Samenvatting: 

Nieuwe Technologieën zijn zowel noodzaak als kans, doel en middel tegelijkertijd. Integratie van nieuwe technologieën in het beroepsonderwijs vereist een specifieke aanpak.
De noodzaak om nieuwe technologieën in het beroepsonderwijs te integreren vereist meer dan het inlopen van een technologische achterstand. Het gaat om een feitelijke vernieuwing van het onderwijs zelf.
In de discussies over technologie en onderwijs domineert het voor de hand liggende gegeven dat het onderwijs in technologisch opzicht achter loopt bij het bedrijfsleven. Men heeft blijkbaar moeite de snelle technologische ontwikkelingen in de lespraktijk te integreren. Er is een gebrek aan adequaat lesmateriaal, apparatuur en up to date geschoolde docenten.

Doelgroep: