VOOM: Een praktijkgerichte opleidingsmethode

Auteur(s): 
H.F. Ruinemans, Volmac Toptraining, Utrecht
A.T.V. van Hezewijk, Volmac Toptraining, Utrecht
Samenvatting: 

Bij Volmac Toptraining is een opleidingsontwikkelmethode ontwikkeld, die een aansluiting op de praktijksituatie waarborgt. Inmiddels wordt deze methode in de praktijk gebruikt. Hierbij komen naast de praktijkgerichtheid de mogelijkheden voor flexibel gebruik aan de orde. Hierdoor wordt de methode breed toepasbaar van kleine aanpassingen op bestaande opleidingen tot het opzetten van grote nieuwe informatica-opleidingen.