Schoolmanagement en documentaire informatiesystemen; blik vooruit, maak een pas op de plaats

Auteur(s): 
R. Smedinga, K+V organisatie adviesbureau, Arnhem
G.W. van Putten, Universiteit Nijenrode, Breukelen
Samenvatting: 

Onder invloed van ontwikkelingen als een terugtredende overheid (deregulering), omvangrijke fusieprocessen en schaalvergroting verandert er veel in het onderwijs. Er ontstaat een situatie waarin het management -meer dan voorheen- verantwoordelijk is voor de kwaliteit en het voortbestaan van de school.
De eisen aan het schoolmanagement veranderen met deze ontwikkelingen ook. De nadruk ligt sterk op de managementtaken, waar vroeger met name inhoudelijke aspecten van belang waren. Deze verandering heeft invloed op informatie behoefte van het management. Tijdens onze presentatie staan wij bij deze verandering stil, en bespreken we de wijze waarop een management informatiesysteem de managementtaak kan ondersteunen. Daarbij staan wij in het bijzonder stil bij de analyse van de informatie behoeften en het beheer van informatiebronnen.
Er zijn parallellen te trekken met het bedrijfsleven, waar men vergelijkbare problemen heeft. In de presentatie komen achtereenvolgens de context, problemen, alternatieven en aandachtspunten bij implementatie aan de orde. Kortom, we spreken over een pragmatische aanpak van de behoefte aan managementinformatie.

Doelgroep: