Rekenen met de computer, numerieke analyse in het informaticaonderwijs

Auteur(s): 
R.M.R. Spanjers, Sector Informatica, Haagse Hogeschool, Den Haag
Samenvatting: 

Binnen de opleiding Informatica & Informatiekunde van de Sector Informatica van de Haagse Hogeschool wordt een aantal vakken gegeven waarbij gerekend wordt met de computer, dit in brede zin. Meestal wordt de computer met de daarop aanwezige 'rekenpakketten' dan gebruikt als gereedschap; het werken met het apparaat is geen doel op zich.
Het wiskunde-onderwijs laat de studenten kennis maken met het 'rekenen met de computer' en de problemen die daarmee kunnen ontstaan. In de presentatie wordt geschetst hoe en waarom dit wordt gedaan en wat de ervaringen ermee zijn.

Doelgroep: