Informaticastimulering binnen het hoger agrarisch onderwijs: hoe ver en hoe verder?

Auteur(s): 
L.C.M. Timmermans, Stichting Hoger Agrarisch Onderwijs, Wageningen
E.A.M. Schilder, STOAS, Sector Agrimedia / Agrarische Bedrijfseconomie Landbouwuniversiteit Wageningen, Wageningen
Samenvatting: 

In 1989 is voor het hoger agrarisch onderwijs (HAO) een informatiseringsplan 1989-1992 vastgesteld en in uitvoering genomen. De uitvoering is in volle gang en is in het voorjaar van 1992 geƫvalueerd, ter bepaling van mogelijke stimulering voor de jaren 1993-1996.
De informaticastimulering, zoals deze binnen het HAO vorm heeft gekregen, zal worden behandeld en toegelicht aan de hand van het project Leren Analyseren.