Zomerschool Informatica zet scheef beeld recht

Auteur(s): 
P.M. Wognum, Faculteit der Informatica, Universiteit Twente, Enschede
N.J.I. Mars, Faculteit der Informatica, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Het aantal meisjes dat deelneemt aan de studie Informatica aan de Universiteit Twente is bijzonder laag. Om meer meisjes te stimuleren om te kiezen voor een studie Informatica wil de faculteit der Informatica van de Universiteit Twente specifieke maatregelen nemen. Deze maatregelen dienen vooral gericht te zijn op het recht zetten van het huidige beeld van Informatica bij middelbare scholieren. Dit beeld is weinig realistisch, zoals uit een in juni 1991 uitgevoerd onderzoek onder 5-VWO-meisjes bleek. Een zomerschool informatica voor meisjes, gehouden in augustus 1991, is een voor dit doel geschikt middel gebleken.

Doelgroep: