"School 2000". Gebruik van simulatoren in het onderwijsleerproces bij analoge- en micro-controIler techniek

Auteur(s): 
C.J. van der Zwan, Haagland Techniek, Den Haag
Samenvatting: 

De deelnemers bekend te maken met een simulator op het gebied van analoge techniek onder andere door middel van het uitvoeren van een aantal opdrachten.

Doelgroep: