Taal- en spraaktechnologie

Auteur(s): 
Marijke Loots, St. Bonifatiuscollege Utrecht
Samenvatting: 

In samenwerking met Studio Taalwetenschap, en ingebed in een projectgroep Taal - en Spraaktechnologie heeft het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (de SLO) een module Spraaksynthese ontwikkeld en op het web beschikbaar gesteld. In de presentatie zijn de belangrijkste onderdelen van de module getoond. De uitwerking van enkele opdrachten is gedemonstreerd met behulp van de in de module genoemde syntheseprogramma’s. Ten slotte zijn enkele mogelijke aanvullingen genoemd op de stof van de module.

Trefwoorden: 
taaltechnologie, voortgezet onderwijs, spraak, taal

Doelgroep: