ICT-onderwijs in een internationale omgeving

Auteur(s): 
Ludo Kockelkorn, directeur/senior consultant, Expertisecentrum ICT, Hogeschool Zuyd
Samenvatting: 

Globalisering is een van de trends die van grote invloed zijn op de ICT-sector in de ruime zin van het woord. Maar is weinig bekend welke effecten dit zal hebben op het hoger ICTonderwijs en hoe docenten hierop kunnen inspelen. Ludo Kockelkorn probeert een denkrichting te formuleren en houdt een pleidooi voor meer aandacht voor internationale aspecten binnen het ICT-onderwijs. Tijdens het NIOC te Groningen hoopt hij een samen met andere congresgangers de gedachten aan te scherpen.

Doelgroep: