CAIO: contextafhankelijk ict-onderwijs

Auteur(s): 
Henk Plessius, Hogeschool van Utrecht
Frans Vodegel, Hogeschool van Utrecht
Sander Muizelaar, Hogeschool van Utrecht
Samenvatting: 

Dit artikel gaat in op het project CAIO: contextafhankelijk ict-onderwijs en is eerder verschenen in OnderwijsInnovatie nr. 3/2004, p. 33/36-37. Het project CAIO is een van de pijlers van het sectorprogramma informatica onderwijs in Nederland.
Het ict-onderwijs in het hbo en wo is in beweging; er vindt een omschakeling plaats van een groot aantal bverschillende opleidingen naar een brede bachelor of ict (Bict). Zo’n brede opleiding kenmerkt zich door een gemeenschappelijk kerncurriculum, aangevuld met een aantal uitstroomprofielen. Kenmerkend voor deze profielen is dat de ict in de context van het beroep wordt toegepast. Dat vraagt om een andere opzet van het ictonderwijs. Het CAIO-project wil hierop inspelen.

Doelgroep: