Smart Green Campus: de bijdrage van IT aan de duurzaamheid van instellingen voor hoger onderwijs

Auteur(s): 
Henk Plessius, Hogeschool Utrecht
Pascal Ravesteijn, Hogeschool Utrecht
Samenvatting: 

In het Smart Green Campus model zijn de verschillende vormen waarin ICT bij kan dragen aan een duurzamere organisatie, geïntegreerd. In het model worden nieuwe onderwijsmodellen en slimme manieren om hulpmiddelen te delen in relatie gebracht met gebouwen en transport. Het model is richtinggevend geweest in een discussie van CvB-leden uit het hoger onderwijs met elkaar en met vertegenwoordigers vanuit de overheid en de IT sector om een ambitie te formuleren omtrent verdere verduurzaming van de Nederlandse hoger onderwijs sector.
In de sessie is het Smart Green Campus model toegelicht en is met de deelnemers bekeken worden hoe dit model in de eigen situatie toegepast kan worden.

Doelgroep: