Praktijkonderzoek voor alle techniekdocenten: HAN ervaringen

Auteur(s): 
Rene Bakker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Paul Sistermans, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Christien Lokman, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

HAN techniek studenten worden opgeleid tot startende professionals met een onderzoekende houding. Dit vereist docenten met een goed begrip van de rol van praktijkonderzoek in het maken van beroepsproducten. De Faculteit Techniek van de HAN heeft vier maatregelen genomen om hiervoor te zorgen:
(1) een docentencursus van 40 uur “Begeleiden van afstudeerders op praktijkonderzoek”,
(2) een vervolgtraject van 80 uur “FT onderzoekt!” waarbij docenten zelf voorstellen kunnen doen voor het opzetten en uitvoeren van praktijkonderzoek dat aansluit bij hun lespraktijk,
(3) het stimuleren van het volgen van een masteropleiding en
(4) deelname aan het onderzoek in lectoraten.
In deze bijdrage zijn we ingegaan op de ervaring van informatica- en mediadocenten met de cursussen en op de resultaten van de eerste serie projecten.

Doelgroep: