Samenwerken aan luchtkwaliteit

Auteur(s): 
Tim Fleumer, Hogeschool Rotterdam
Samenvatting: 

De luchtkwaliteit in de stedelijke omgevingen is vele malen slechter dan op het platteland, zo ook in Rotterdam. Verschillende multidisciplinaire teams hebben samen met stakeholders concepten ontwikkeld in het AppLab010 om de luchtkwaliteit te verbeteren alsook de gezondheidsrisico’s te verkleinen.
Applab010 is een inspirerende leer- en ontwikkelomgeving waarin studenten ruimte krijgen om te leren door te experimenteren. De betrokken studententeams verschillen in vorm en omvang en zijn veelal multidisciplinair. De samenwerking binnen en tussen de teams en opleidingen stelt bijzondere eisen aan voorbereiding en overdracht van resultaten aan volgende groepen.
In deze bijdrage zoomden we hier op in.

Doelgroep: