Onderwijs in onderzoek, hoe doen we dat, modellen, keuzes en best practices

Auteur(s): 
Koen van Turnhout, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Frens Vonken, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

In de periode tussen september 2014 en februari 2015 heeft een HBO-i werkgroep waarin negen Nederlandse hogescholen vertegenwoordigd waren een inventarisatie gemaakt van verschillende invullingen van onderzoeksleerlijnen.
In deze bijdrage presenteerden we de resultaten. We zijn ingegaan op de interpretaties van onderzoek in het HBO-ict onderwijs, de positie van onderzoek in curricula, de opleidingsorganisatie en opleidingscultuur.
We presenteerden de keuzes die gemaakt worden, hoe onderzoek in het onderwijs verweven wordt, waar vragen en knelpunten liggen en welke oplossingen daarvoor gevonden worden.

Doelgroep: