Eerstegraads lerarenopleiding informatica

Auteur(s): 
Bert Zwaneveld, Open Universiteit Nederland
Betsy van Dijk, Universiteit Twente
Samenvatting: 

CODI, bedoeld om met de invoering van informatica als keuzevak in de bovenbouw van havo en vwo voor bevoegde eerstegraads docenten te zorgen, is aan het eind van zijn looptijd. Het is nu dus het moment om tot een reguliere eerstegraads lerarenopleiding informatica komen.

Doelgroep: