De geintegreerde leer- en werkomgeving

Auteur(s): 
dr. Caroline Nevejan, directeur Onderwijsresearch en Ontwikkeling, Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting: 

Door het ontstaan van de virtuele ruimte zijn onze handelings- en communicatieperspectieven veranderd. Het verlangen naar ware kennis en inzicht vraagt om nieuwe vormen van leren en communiceren.
Bedrijven richten zich sterk op het zakelijk exploiteren van het internet, van e-learning, van elektronische communicatie. Zij exploiteren de virtuele ruimte. Zij doen dit zonder de concepten erachter tot hun recht te laten komen. Zij verkennen onvoldoende de rol van nieuwe interfaces en van nieuwe vormen van communiceren en samenwerken. Zij hebben te weinig oog voor de daarmee samenhangende waarden en normen.
Caroline Nevejan heeft in haar carrière op tal van manieren uitdrukking gegeven aan de nieuwe dimensies die door internet opgekomen zijn. Kortom meer creativiteit en menselijkheid bij het verkennen van deze dimensies.