ICT voor niet ICT-opleidingen, uitdaging tot verandering

Auteur(s): 
T. Muns, HEO-ICT
Samenvatting: 

In 1999 becijferde het Ministerie van Economische Zaken in het rapport 'Deltawerkers voor de digitale delta' dat het tekort aan gekwalificeerd ICT-personeel zou leiden tot een verminderde jaarlijkse groei van het BNP met zo'n 15 miljard gulden. De daarna opgerichte taskforce besloot onder meer dat er een grote inhaalslag moest komen om ICT te integreren in de curricula van de niet-ICT opleidingen. Het pilotproject HEO-ICT heeft tot opdracht om dit te doen voor het economisch HBO. Met subsidie van het Ministerie van EZ wordt onderwijsmateriaal gemaakt, docenten worden geschoold en er wordt een kennisinfrastructuur ingericht waar docenten en professionals uit het bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Doel van het laatste is er voor te zorgen dat het HBO na de inhaalslag up-to-date blijft door samenwerking en het delen van kennis.
Tijdens de presentatie wordt een heel praktisch kijk gegeven op het project, op de resultaten en de tegenvallers. Er wordt gediscussieerd over de grootste uitdaging van het project: het bewerkstelligen van de permanente infrastructuur. De veranderkracht van de opleidingen en hogescholen wordt nadrukkelijk aan de orde gesteld.

Doelgroep: