Kwaliteitsbeheersing bij courseware-ontwikkeling

Auteur(s): 
A.F.M. van den Bergh, algemeen manager, PRINT
Samenvatting: 

Tijdens de periode 1984-1994 heeft de overheid de invoering van informatietechnologie gestimuleerd. Een belangrijk onderdeel daarvan vormde de ontwikkeling van courseware. Ervaringen hebben geleerd dat er nogal wat problemen ontstonden, zowel tijdens als na afloop van het ontwikkelproces. Steeds meer aandacht werd besteed aan kwaliteitsbewaking.
Door PRINT wordt daarbij een tweedeling gehanteerd:
a. kwaliteitsbewaking tijdens het ontwikkelproces
b. kwaliteitsbeoordeling van het eindresultaat.
Beide aspecten worden tijdens de presentatie nader uitgewerkt. Een daarmee samenhangend uitgangspunt is het z.g. projectmatig werken.
De belangrijkste reden daarvan is doelmatiger werken en in een vroeg stadium ontdekken waar discrepanties bestaan tussen verwachtingen opdrachtgever en concretisering opdrachtuitvoerder. De projectmatige aanpak van PRINT komt tot uitdrukking in de fasering van het ontwikkelproces nl.: projectvoorstel - projectplan - onderwijskundige ontwerp - specificatie - realisatie. Kenmerken van deze fasen worden besproken en gerelateerd aan kwaliteitsbewaking. Gedetailleerde afspraken rond de projectuitvoering verhogen de kans op het opleveren van kwalitatief goede uit produkten, ze bieden geen garantie. De eindbeoordeling van het produkt vindt plaats volgens een gestandaardiseerde methode welke toegelicht zal worden.

Doelgroep: