De PC-Productielijn als representant van het concept "Producerend Leren"

Auteur(s): 
Arie van Duijn, ROC NOVA College
Samenvatting: 

Binnen het ICT onderwijs van het NOVA College is het uitgangspunt projectonderwijs, gebaseerd op reële bedrijfssituaties, indien mogelijk uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven. Centraal staat het project, met daaraan gekoppeld de diverse bronnen waar de benodigde informatie kan worden gehaald. Veel van deze bronnen zijn docentonafhankelijk en zo mogelijk gebaseerd op industriële standaarden en certificeringen.
De door het NOVA College opgestarte PC-productielijn gaat uit van dit principe en heeft als doel om in samenwerking met een producent van computers PC's te bouwen als invulling van het onderwijsprogramma van de deelkwalificaties hard- en software.
Het doel van de presentatie is om een beeld te geven van de mogelijkheden van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs bij het opzetten van een PC-productielijn, het signaleren van knelpunten op dit gebied en het rapporteren van de resultaten van de eerste fase van het project. Tevens geeft de presentatie een voorbeeld van het gebruik van het WEB based lesprogramma A+ als onderdeel van die productielijn.

Doelgroep: