10 jaar E-Learning binnen de ING

Auteur(s): 
J. In Het Panhuis
Samenvatting: 

Binnen ING is een lange traditie van e-Learning ingezet binnen een performance gerichte opleidingsaanpak die gericht is op het voorkomen van onnodige opleidingsinspanningen door een combinatie van goede hulpmiddelen op de werkplek (gebruikersvriendelijke applicaties, kennisbanken) en e-Learning. In 1997 was 30% van alle primair procesopleidingen binnen de Postbank al 'blended'. Bij e-learning oplossingen is er steeds gezocht naar interactievormen die leuk en boeiend zijn en waarbij de inhoud relevant is en dicht aansluit bij de praktische werksituatie. In 1998 is er een virtuele campus gecreëerd die wereldwijd gebruikt wordt. De laatste twee jaar loopt er een groot versnellingsproject binnen heel ING Nederland waarbij de inzet van e-Learning t.b.v. een performance verbetering van medewerkers en het realiseren van een zelfservice omgeving gestimuleerd wordt. Vanuit deze brede praktijksituatie zijn veel ervaringen opgedaan m.b.t. het ontwikkelen van een strategie, ROI, interactiemodellen, edutainment, strategieën bottom up en top down, zelf ontwikkelen van e-learning modules, standaardisatie, leer content managementsystemen, performance support, tools, cultuurveranderingen, etc.