E-learning implementeren: van losstaande projecten naar daadwerkelijke innovatie

Auteur(s): 
Margriet Schmitz-Darwinkel
Samenvatting: 

Binnen veel organisaties wordt geƫxperimenteerd met e-learning. Knelpunten zijn veelal: "Hoe kunnen we geslaagde e-learningprojecten binnen de organisatie breder inbedden ten behoeve van echte innovatie?" en "Hoe kunnen we het volledige managementteam betrekken bij innovatie door middel van e-learning?"
Compaq, KPMG Consulting, Cisco en Truston vormen het consortium "Speed". De partners hebben een methodiek ontwikkeld, die een succesvolle invoering van e-learning garandeert.
Tijdens deze presentatie wordt kort ingegaan op de Speed-methodiek en de relevantie voor de HBO en BVE-sector. Vervolgens wordt aangegeven hoe binnen deze methodiek gewerkt kan worden aan strategieontwikkeling. Dit wordt aan de hand van een casus binnen het AOC-onderwijs geillustreerd.

Doelgroep: