Stand van zaken E-Learning in HBO en BVE

Auteur(s): 
drs. E. van Popta
Samenvatting: 

E-LearningPlaza heeft uitgebreid onderzocht wat de stand van zaken rond E-Learning in het HBO- en BVE-veld in Nederland is. Het doel van het onderzoek was om in kaart te brengen in hoeverre instellingen voor Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en Beroepsonderwijs -en VolwassenenEducatie (BVE) in Nederland E-Learning in hun onderwijs (gaan) toepassen. E-Learning wordt hier gezien als het leren c.q. opleiden waarbij gebruik wordt gemaakt van internettechnologie. Vanzelfsprekend betreft het in het reguliere onderwijs een mix van klassikaal (institutioneel) leren en E-Learning (blended learning). In de bijdrage worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

Doelgroep: