Taskforce "werken aan ICT"

Auteur(s): 
A.H.J. Risseeuw
Samenvatting: 

De Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) heeft geconstateerd dat er in Nederland een structureel tekort aan informatici is. De Minister van Economische Zaken heeft aanvullend onderzoek laten doen om de bevindingen van de AWT te toetsen in het veld en het probleem verder te differentiƫren. Uit het aanvullende onderzoek blijkt dat het kwantitatief tekort inderdaad omvangrijk is.
Het Kabinet is van mening dat het oplossen van dit probleem meer samenwerking en afstemming tussen opleidingsinstellingen en bedrijven vereist. De overheid zal hierbij een katalyserende rol vervullen. Oplossingsrichtingen zijn het verbeteren van het imago van Informatie en Communicatie Technologie (ICT), het verbeteren van de aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt en het betrekken van nieuwe doelgroepen.
De Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) hebben samen met bedrijfsleven het initiatief genomen tot oprichting van een Taskforce 'Werken aan ICT'. Deze tijdelijke Taskforce moet zorgen voor een snelle agendering van de oplossingsrichtingen en de initiatie van publiek-private projecten. Financiering van zulke projecten is vervolgens mogelijk in het kader van het Nationaal Actieprogramma 'Elektronische Snelwegen' en via Axis. Bedrijfsleven en onderwijsinstellingen participeren in de Taskforce; EZ en OCW zijn waarnemers. Een managementbureau ondersteunt de Taskforce.