Netform, trainingsprogramma voor onderwijsmanagers

Auteur(s): 
Henk van der Meulen, hoofd Afdeling Onderwijs, Centraal Bureau, ROC Nova College, Haarlem
Samenvatting: 

Door de concentratie en schaalvergroting in het veld van middelbaar beroepsonderwijs en educatie zijn grote onderwijsinstellingen ontstaan. Omdat de overheid en het veld zelf streven naar aanzienlijk grotere autonomie en verantwoording achteraf zijn binnen de Regionale Opleidingen Centra tal van nieuwe functies en taken ontstaan, die moeten worden uitgevoerd door "onderwijsmanagers" die daar zelden voor zijn opgeleid. Vaak zijn het oud-docenten uit de vroegere kleinschalige scholen.

Trefwoorden: 
Onderwijsmanagement, Planning, Team management, Werkplanning, Personeelsbeheer, Human resources onderwijs

Doelgroep: