Open ICT onderwijs: écht leren

Auteur(s): 
Erik Duval, professor research unit on hypermedia and databases, computer science department, Katholieke Universiteit Leuven
Samenvatting: 

Met open onderwijs verwijzen we naar het gebruik van 'open educational resources' - bronmateriaal dat vrij mag gebruikt, aangepast en verspreid worden. Voor het verspreiden, vinden en aanwenden van dergelijk materiaal hebben we met de ARIADNE stichting een wereldwijde technische infrastructuur uitgewerkt. Gaandeweg hebben we zo de schaarste aan leermateriaal vervangen door een overvloed die als motor van onderwijsinnovatie begint te werken. Een aantal voorbeelden uit de praktijk zullen deze evolutie illustreren.
Maar 'open' slaat ook op een aanpak waarbij de studenten niet worden afgeschermd van de 'echte wereld', maar integendeel werken aan realistische problemen. Daarbij is het erg belangrijk dat ze zelf hun weg vinden in het ontwikkelen van oplossingen voor onduidelijk gestructureerde problemen. Vaak proberen we de studenten in contact te brengen met reële eindgebruikers. Bij de activiteiten maken de studenten gebruik van mainstream platformen voor communicatie (blogs, facebook, twitter, ...), waarbij ook interactie met geïnteresseerden buiten de cursuscontext wordt aangemoedigd en aangewend in de leeractiviteiten. Dit zal ik concreet illustreren met voorbeelden uit mijn eigen doceerpraktijk.