Robotica

Auteur(s): 
Johan Korten
Samenvatting: 

Binnen met name het voortgezet onderwijs, komt steeds meer belangstelling voor Robotica. Daarbij vragen zaken als de betekenis van Robotica voor Informatica, positieve effecten van Informatica op toestroom van jongens én meisjes, de borging van robot wedstrijden in het onderwijs en een pleidooi voor een doorlopende leerlijn Robotica vanuit het basisonderwijs tot en met de Hogeschool of Universiteit onze aandacht. Een en ander is inmiddels duidelijk aan het worden, andere aspecten bevinden zich nog in aftastende fase en verdienen verder onderzoek.

Doelgroep: