Nut van Lectoren en Onderzoek voor het Informatica Onderwijs

Auteur(s): 
Johan Versendaal, Hogeschool Utrecht
Hans Appel, Hanzehogeschool Groningen
Hans de Bruin, Hogeschool Zeeland
Jacob Brunekreef, Hogeschool van Amsterdam
Wiebe Wiersema, Hogeschool Utrecht
Samenvatting: 

De hogescholen beogen een transformatie door te maken van traditionele onderwijsinstellingen naar kennisinstellingen die toegepast onderzoek inbedden in het onderwijs en associeren met het beroepenveld. Kenniscentra en lectoraten geven handen en voeten aan deze ambitie, maar hoe succesvol en nuttig zijn deze organisatieonderdelen? Wanneer kun je sowieso spreken van succes op dit terrein?
In dit panel doen verschillende lectoren kort verslag van hun ervaringen, en geven middels stellingen aanpakken, succes- en faalfactoren weer, met als doel het debat te stimuleren.

Doelgroep: