Informatica-onderwijs voor toepassers

Auteur(s): 
drs. Ad Paulissen, informatiemanager, faculteit Techniek, Hogeschool Eindhoven
Arie Schinkel, adviseur, NGI
Samenvatting: 

De afdeling Educatie van het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI) heeft op zich genomen het project "informatica-onderwijs voor toepassers". Dit maakt deel uit van het activiteitenprogramma "Het vak in beweging" van de COMmissie BeroepOntwikkeling(COMBO) van het NGI. In dit programma zijn een groot aantal activiteiten voorzien waaronder drie opleidingsprojecten voor "toepassen", "leiden/organiseren" en "ontwerpen". Het project ontvangt subsidie van de stichting Bevordering Kwaliteit Informatica Beroepsopleidingen (BKIB).
Onder "toepasser" wordt verstaan iedereen die een rol speelt in de toepassende organisatie. Naast uitvoerders dus ook de leidinggevenden en de ondersteuners/adviseurs. De toepassers spelen twee verschillende rollen: die van "gebruiker" van IT en die van "in stand houder" van de IT-organisatie.
Het project dient als produkt op te leveren "Uitgangspunten voor de informatica-opleiding van toepassers". De toepassers-informatica bestaat uit de kennis die de toepasser/gebruiker nodig heeft om zijn eigen specifieke werkzaamheden IT-ondersteund uit te voeren, dan wel bij de organisatie daarvan door anderen de geëigende rol te spelen. Toepassers-informatica is branche-/functiespecifiek en is geen kennis op zich, maar vormt een geïntegreerd onderdeel van de kennis over de primaire activiteiten.
Gepresenteerd wordt een methode om deze kennis te definiëren. Als voorbeeld is voor twee (pilot) branches (het bancaire bedrijf en het elektrotechnisch installatiebedrijf) inmiddels een start gemaakt.
Deze presentatie geeft informatie over het verloop van het project en presenteert de voorlopige resultaten.

Doelgroep: