Kwaliteitsverbetering in het (niet-)reguliere onderwijs

Auteur(s): 
drs. R.W.F. Stevens, adviseur, CEDEO
Samenvatting: 

• Ontwikkelingen in het (niet-)reguliere onderwijs
• Opzetten van een kwaliteitssysteem
• Diverse kwaliteitsmethoden
• Plan van aanpak - toepassing van de methode

Doelgroep: