Ervaringen met probleemgestuurd onderwijs bij een cursus Informatiemanagement

Auteur(s): 
drs. A.J. van Reeken, universitair hoofddocent informatiesystemen,RU Limburg
Samenvatting: 

In de voordracht zal worden ingegaan op vragen betreffende de opzet (qua inhoud en didactiek) en de tentaminering van een cursus Informatiemanagement voor bedrijfseconomie studenten van de RU Limburg en de antwoorden die daarop werden gevonden. Het bleek dat probleemgestuurd onderwijs (PGO) met enkele niet-PGO elementen moest worden aangevuld. Ook wordt ingegaan op de resultaten van een evaluatie van de cursus. Tenslotte volgen enkele aanbevelingen voor zo'n soort cursus.

Doelgroep: