"Leren onder handbereik" ofwel de invloed van de informatietechnologie op bedrijfsopleiden

Auteur(s): 
L.J. Kamphuis, Hoofd Ontwikkeling, ABN AMRO BANK, afdeling Training & Development
Samenvatting: 

De titel duidt op het "leren op de werkplek", dat weer een belangrijke plaats gaat krijgen.
Een van de grootste veroorzakers is de opkomst van elektronische hulpmiddelen, die dienen om informatie over te dragen. Werkplekopleiden wordt een steeds belangrijker instrument om de performance van de medewerkers te verbeteren danwel op peil te houden.
Na een korte terugblik over leren op de werkplek wordt dieper ingegaan op de huidige stand van zaken, de te verwachten ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor de functie van bedrijfsopleiders.