Spelsimulaties, best practices uit het bedrijfsleven toegepast in modern onderwijs

Auteur(s): 
Peter Gerritsen, teamleider van de deeltijdopleiding, Haagse Hogeschool
Rob de Ruiter, docent, Haagse Hogeschool
Samenvatting: 

In deze presentatie tonen de sprekers u aan dat:
• servicemanagement zoals dat in een ICT omgeving opgang maakt onder de vlag van ITIL ook in andere markten waaronder Facility Management actueel is. Tijdens het onderwijzen van ITIL ontstaan mogelijkheden om een belangrijke brug naar andere vakgebieden te slaan.
• onderwijs dat verrijkt is met spelsimulaties een groot leereffect teweeg brengt. De factoren “spelenderwijs doen” en beleven dragen daar in belangrijke mate aan bij.
• onderwijs dat verrijkt is met spelsimulaties zeer gewaardeerd wordt door studenten, niet zelden wordt een spel afgesloten met applaus. Heeft u dat als docent wel eens meegemaakt?
• de relatie met de praktijk eenvoudig te leggen is. De praktijksituaties die onderdeel uitmaken van het spel zijn voor iedereen herkenbaar en spreken tot de verbeelding.
• inkoop van onderwijs onderdelen en of onderwijs programma’s een zeer aantrekkelijk alternatief is voor het zelf ontwikkelen van onderwijs. Er zijn spelsimulaties beschikbaar die al duizenden malen succesvol zijn ingezet in het bedrijfsleven. Deze beproefde concepten kunnen met geringe aanpassingen succesvol worden ingezet in het reguliere onderwijs.
• toetsing van deze vorm van onderwijs zelfs ingekocht kan worden en dat die toetsing een certificaat oplevert dat als een waardevolle aanvulling op het diploma van de student wordt erkend.
• er uiteraard veel valkuilen zijn bij de ontwikkeling van deze vorm van onderwijs en dat deze valkuilen slechts deels zijn te voorkomen.

Doelgroep: